close

Vases

© LiliROZE

Vase H. 28 cm

579.00 CHF

Vase H. 28

408.00 CHF

Vase 16 cm

183.00 CHF

Vase H. 21 cm

1,577.00 CHF

Vase split-rocker

6,823.00 CHF

Vase H. 35,5 cm

569.00 CHF